• Malaspina, Alaska

  • Gotland, Szwecja

  • Dardzha, Turkmenistan

  • Dasht-e Kevir, Iran

GeoExpert International

GeoExpert International jest firmą konsultingową, koncentrującą się na doradztwie z zakresu poszukiwań złóż surowców mineralnych. Specjalizujemy się w poszukiwaniu oraz rozpoznawaniu złóż surowców metalicznych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze dotyczące prowadzenia projektów i prac poszukiwawczych. W zależności od potrzeb klienta, jesteśmy w stanie wykonać pełny projekt poszukiwań lub dowolną jego część. Stosujemy zarówno tradycyjne, ogólnie znane metody poszukiwawczo-badawcze, jak również nowoczesne techniki poszukiwawcze.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.: wyszukiwanie i zbieranie wszystkich niezbędnych informacji oraz ich analizę, interpretację lub reinterpretację istniejących danych, prowadzenie prac terenowych w każdym rejonie świata (rekonesans geologiczny, mapowanie geologiczne, pobieranie prób, ocenę środowiskową, itd.) rozpoznanie i analizę obszaru poszukiwań w oparciu o metody geofizyczne i teledetekcyjne, kompleksową analizę mineralogiczną, petrologiczną, strukturalną (w oparciu o metody laboratoryjne, instrumentalne, teledetekcyjne), obliczanie zasobów oraz wstępny projekt zagospodarowania złóż. Oferujemy także wykonanie oceny efektywności ekonomicznej projektów i przedsięwzięć surowcowych wraz z wyceną wartości złóż kopalin mineralnych.

Poza prospekcją złóż surowców metalicznych, nasza firma oferuje także prace poszukiwawcze przy użyciu metod teledetekcyjnych, mające na celu wyznaczenie obszarów perspektywicznych występowania złóż ropy i gazu.

Dysponujemy kadrą specjalistów posiadających na swoim koncie kilkadziesiąt projektów poszukiwawczych o znaczeniu przemysłowym (m.in. dla Gazpromu, KGHM Polska Miedź S.A.), a także ściśle współpracujemy z jednostkami naukowymi jak Akademia Górniczo-Hutniczą w Krakowie czy Państwowa Akademia Nauk. Takie połączenie wyróżnia nas spośród innych firm i pozwala na prowadzenie najbardziej wymagających projektów.